"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Khoa học Công nghệ  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 5 văn bản thuộc lĩnh vực Khoa học Công nghệ:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2012 Quyết định số 2226/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015.
15-12-2011 Quyết định số 2105/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch khoa học và công nghệ tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015.
21-11-2011 Quyết định số 1932/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh tại Phú Yên.
21-02-2011 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an theo Nghị định 169/2007/NĐ-CP, ngày 19/11/2007 của Chính phủ.
28-11-2008 Quyết định số 1975/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về việc thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh tại Phú Yên.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
33,466,478 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner