"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Y tế  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 17 văn bản thuộc lĩnh vực Y tế:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-01-2013 Quyết định số 123/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
18-10-2012 Quyết định số 1700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.
14-09-2012 Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
12-07-2012 Quyết định số 1025/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm tỉnh Phú Yên giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
26-06-2012 Quyết định số 906/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Phòng Y tế huyện Đồng Xuân - UBND huyện Đồng Xuân thành Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện Đồng Xuân trực thuộc Sở Y tế.
25-06-2012 Quyết định số 893/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Phòng Y tế huyện Phú Hòa - UBND huyện Phú Hòa thành Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện Phú Hòa trực thuộc Sở Y tế.
25-06-2012 Quyết định số 892/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trạm Y tế các xã, phường thuộc Phòng Y tế thành phố Tuy Hòa - UBND thành phố Tuy Hòa thành Trạm Y tế các xã, phường thuộc Trung tâm Y tế thành phố Tuy Hòa trực thuộc Sở Y tế.
25-06-2012 Quyết định số 891/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Phòng Y tế huyện Tuy An - UBND huyện Tuy An thành Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện Tuy An trực thuộc Sở Y tế.
25-06-2012 Quyết định số 890/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trạm Y tế các xã thuộc Phòng Y tế huyện Đông Hòa - UBND huyện Đông Hòa thành Trạm Y tế các xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Đông Hòa trực thuộc Sở Y tế.
25-06-2012 Quyết định số 889/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trạm Y tế các xã, phường thuộc Phòng Y tế thị xã Sông Cầu - UBND thị xã Sông Cầu thành Trạm Y tế các xã, phường thuộc Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu trực thuộc Sở Y tế.
25-06-2012 Quyết định số 888/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Phòng Y tế huyện Sông Hinh - UBND huyện Sông Hinh thành Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện Sông Hinh trực thuộc Sở Y tế.
25-06-2012 Quyết định số 887/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trạm Y tế các xã thuộc Phòng Y tế huyện Tây Hòa - UBND huyện Tây Hòa thành Trạm Y tế các xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Tây Hòa trực thuộc Sở Y tế.
25-06-2012 Quyết định số 886/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Phòng Y tế huyện Sơn Hòa - UBND huyện Sơn Hòa thành Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa trực thuộc Sở Y tế.
26-01-2011 Quyết định số 140/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung biểu giá thu một phần viện phí.
25-01-2011 Quyết định số 129/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bệnh viện Sản - Nhi thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Yên.
25-01-2011 Quyết định số 128/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bệnh viện Mắt thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Yên.
05-12-2008 Nghị quyết số 120/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
33,340,183 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner