"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Văn hóa - Du lịch - Thể thao  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 4 văn bản thuộc lĩnh vực Văn hóa - Du lịch - Thể thao:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-07-2012 Kế hoạch số 51/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”.
19-01-2012 Quyết định số 128/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Yên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025.
16-12-2011 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Phú Yên giai đoạn 201-2015 và định hướng đến năm 2020.
06-01-2011 Quyết định số 31/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét duyệt hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh và quốc gia.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
33,321,872 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner