"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Quy hoạch - Kiến trúc  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 14 văn bản thuộc lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-11-2012 Quyết định số 1965/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.
13-07-2012 Quyết định số 1027/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Hòa Phú, huyện Tây Hòa tỷ lệ 1/500.
18-06-2012 Quyết định số 846/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Đồ án: Điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2.000 Khu dân cư Ninh Tịnh I, thành phố Tuy Hòa.
24-05-2012 Quyết định số 728/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc duyệt Quy hoạch đô thị Đồ án Điều chỉnh Khu dân cư Ninh Tịnh II (thành phố Tuy Hòa).
14-12-2011 Quyết định số 2087/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng chi tiết, tỷ lệ 1/2.000 Đồ án Khu phi thuế quan (Khu Kinh tế Nam Phú Yên).
25-11-2011 Quyết định số 1966/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Phú Yên”.
27-10-2011 Quyết định số 1780/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020.
05-12-2008 Nghị quyết số 119/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đặt tên một số đường phố ở thành phố Tuy Hòa năm 2008.
05-12-2008 Nghị quyết số 118/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Phú Yên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
31-10-2008 Quyết định số 1788/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Củng Sơn - huyện Sơn Hòa đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025.
31-10-2008 Quyết định số 1768/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/2.000, Đồ án Khu dân cư Ngọc Lãng - Ngọc Phước 2 (xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa).
11-09-2008 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy hoạch và quản lý tuyến đường An Phú - An Hải - Gành Đá Đĩa.
11-09-2008 Quyết định số 1449/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chỉ giới đường đỏ, quản lý và cắm mốc lộ giới tuyến đường An Phú - An Hải - Gành Đá Đĩa.
20-08-2008 Quyết định số 1300/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực I.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
33,322,285 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner