"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đất đai - Nhà ở  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 14 văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai - Nhà ở:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2012 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013.
16-08-2012 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh và bổ sung giá đất tại một số đường, đoạn đường, khu vực và các đảo vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2012.
12-07-2012 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án xử lý quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
12-07-2012 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Phú Yên.
30-12-2011 Quyết định số 2297/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2012.
07-12-2011 Quyết định số 2047/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn Tỉnh.
08-11-2011 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.
08-11-2011 Quyết định số 1865/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất ở đối với diện tích vượt hạn mức khi giao cho hộ gia đình, cá nhân.
07-11-2011 Quyết định số 1850/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giá đất đường Phan Đình Phùng, thành phố Tuy Hòa tại Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2011.
07-11-2008 Quyết định số 1824/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá sản phẩm: đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
07-11-2008 Quyết định số 1823/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá sản phẩm: lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
07-11-2008 Quyết định số 1822/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá sản phẩm: đo đạc, lập bản đồ áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
28-10-2008 Quyết định số 1749/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở tái định cư thuộc các dự án lọc dầu, hóa dầu tại khu vực huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.
24-10-2008 Quyết định số 1732/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phân loại đường đô thị trên địa bàn các phường: Phú Lâm, Phú Thạnh và Phú Đông thuộc thành phố Tuy Hòa để làm căn cứ tính thuế nhà, đất.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
33,322,205 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner