"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đất đai - Xây dựng  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 12 văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai - Xây dựng:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-05-2018 Quyết định số 968/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn, phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
09-05-2018 Quyết định số 922/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.
10-03-2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung một số điều và đính chính Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014.
14-10-2015 Quyết định số 1970/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
03-10-2014 Quyết định số 1600/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế mẫu (bước thiết kế bản vẽ thi công-dự toán) nhà lớp học quy mô 01 lớp Trường mầm non phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn Tỉnh.
16-05-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
12-03-2012 Quyết định số 368/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý.
07-11-2011 Quyết định số 1858/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh.
10-01-2011 Quyết định số 52/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025.
10-01-2011 Quyết định số 51/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá nhà và công trình xây dựng gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
18-10-2010 Nghị quyết số 164/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015 tỉnh Phú Yên.
29-08-2008 Quyết định số 1368/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
33,322,061 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner