"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 3309 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 7 văn bản
 
Bồi thường - Giải phóng mặt bằng 3 văn bản
 
Cải cách hành chính - Thủ tục hành chính 109 văn bản
 
Chế độ, chính sách xã hội 27 văn bản
 
Công nghiệp 4 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở 14 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng 12 văn bản
 
Doanh nghiệp 2 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo 48 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải 3 văn bản
 
Khoa học Công nghệ 5 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 12 văn bản
 
Lâm nghiệp 6 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm 2 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn 12 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc 14 văn bản
 
Tài Chính - Ngân sách - Tín dụng 7 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 4 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng 3 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông 8 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí 10 văn bản
 
Thương mại 7 văn bản
 
Tổ chức bộ máy 78 văn bản
 
Tư pháp 6 văn bản
 
Văn bản quy phạm pháp luật 97 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao 4 văn bản
 
Y tế 17 văn bản
 
 
Chưa xác định lĩnh vực: 2788 văn bản.
33,693,809 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner