"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2015           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 5 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-11-2015 Chỉ thị số 49/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý hạ tầng cáp viễn thông, truyền hình trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
21-09-2015 Chỉ thị số 36/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
14-05-2015 Chỉ thị số 19/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
14-05-2015 Chỉ thị số 19/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
06-01-2015 Chỉ thị số 02/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông và sử dụng điện thoại không dây trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
33,466,305 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner