"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2014           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 3 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-04-2014 Chỉ thị số 10/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
13-03-2014 Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
09-01-2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
33,004,297 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner