"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 1 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-02-2010 Quyết định số 465/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa về việc ban hành Quy định những vấn đề cơ bản về thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Tuy Hòa.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,915,856 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner