"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Hội đồng nhân dân thị xã Sông Cầu           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 3 văn bản do Hội đồng nhân dân thị xã Sông Cầu ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-07-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Sông Cầu về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2010.
28-07-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Sông Cầu về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước thị xã Sông Cầu năm 2009.
28-07-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Sông Cầu về lập nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng nội thị thị xã Sông Cầu và vùng phụ cận đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,915,772 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner