"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 71 văn bản được ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2009 Quyết định số 5592/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa.
30-12-2009 Quyết định số 2438/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông cấp tỉnh và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
29-12-2009 Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh 18/2008/NQ-HĐND.
28-12-2009 Quyết định số 2391/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2010.
25-12-2009 Nghị quyết số 104/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về chương trình ra nghị quyết kỳ họp thường lệ thứ 16 và thứ 17 của Hội đồng nhân dân thành phố Tuy Hòa.
25-12-2009 Nghị quyết số 105/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010.
25-12-2009 Nghị quyết số 106/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2009 của thành phố Tuy Hòa và Ủy ban nhân dân 12 phường không tổ chức Hội đồng nhân dân.
25-12-2009 Nghị quyết số 107/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc phê chuẩn bổ sung quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2008 của thành phố Tuy Hòa.
25-12-2009 Nghị quyết số 108/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2010.
25-12-2009 Nghị quyết số 109/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về danh mục dự án, công trình đầu tư xây dựng mới năm 2010.
25-12-2009 Nghị quyết số 110/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Tuy Hòa năm 2010.
25-12-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2010.
25-12-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2009.
25-12-2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về phương án phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2010.
25-12-2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về đặt tên các tuyến đường khu vực nội thị thị xã Sông Cầu.
25-12-2009 Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2010.
25-12-2009 Quyết định số 2377/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý tàu cá, lồng, bè nuôi trồng thủy sản và các cấu trúc nổi khác phục vụ cho hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
25-12-2009 Quyết định số 2377/2009/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý tàu cá, lồng, bè nuôi trồng thủy sản và các cấu trúc nổi khác phục vụ cho hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
24-12-2009 Chỉ thị số 38/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Dần và các sự kiện chính trị diễn ra trong năm 2010.
18-12-2009 Nghị quyết số 135/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2010.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
33,466,193 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner