"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 147 văn bản được ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2008 Quyết định số 2249/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định về số lượng chức danh và chế độ, chính sách, trang bị cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh.
30-12-2008 Quyết định số 2233/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân ngày Tết Nguyên đán và kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 trong năm 2009 và 2010.
29-12-2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về dự toán ngân sách nhà nước huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2009.
29-12-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về việc quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2006 đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 của huyện Sông Hinh.
29-12-2008 Quyết định số 2215/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên một số đường ở thành phố Tuy Hòa năm 2008.
26-12-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009.
26-12-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về dự toán thu ngân sách trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2009 của huyện Đông Hòa.
26-12-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009.
26-12-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009.
26-12-2008 Nghị quyết số 257/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2009.
26-12-2008 Nghị quyết số 258/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2009.
26-12-2008 Nghị quyết số 259/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về việc đề nghị điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản và các danh mục công trình năm 2008.
26-12-2008 Nghị quyết số 260/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009.
25-12-2008 Quyết định số 2186/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh.
25-12-2008 Quyết định số 2187/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
25-12-2008 Quyết định số 2188/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh.
25-12-2008 Quyết định số 2189/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh.
25-12-2008 Nghị quyết số 329/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009.
25-12-2008 Nghị quyết số 330/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách nhà nước của huyện Sơn Hòa năm 2009.
25-12-2008 Nghị quyết số 331/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009.
Chuyển tới trang:  /8     Số văn bản mỗi trang: 
33,466,134 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner