"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 192 văn bản được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008.
31-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2008.
31-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về việc thống nhất miễn thu hồi vốn do bò bị thiên tai, bệnh chết và gia hạn thời gian thu hồi vốn cho đối tượng thực hiện Dự án trồng cỏ chăn nuôi bò năm 2004, 2005.
31-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008.
31-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về Chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện năm 2008.
31-12-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về việc điều chỉnh nguồn kinh phí đầu tư xây dựng trường tầng và chuẩn quốc gia ở các xã trên địa bàn huyện Phú Hòa.
31-12-2007 Nghị quyết số 209/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về việc đề nghị phê chuẩn Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp huyện.
31-12-2007 Nghị quyết số 210/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về việc đổi đất lấy cơ sở hạ tầng khu đất đường Trần Cao Vân (giai đoạn 2).
31-12-2007 Nghị quyết số 211/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về việc đổi đất lấy cơ sở hạ tầng khu đất phía Nam cầu La Hai mới.
31-12-2007 Nghị quyết số 212/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008.
31-12-2007 Quyết định số 2553/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2008.
28-12-2007 Nghị quyết số 207/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008.
28-12-2007 Nghị quyết số 208/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2008.
28-12-2007 Quyết định số 2515/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ số lượng cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đối với các xã, phường, thị trấn mới thành lập theo Nghị định số 175/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ.
28-12-2007 Nghị quyết số 263/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008.
28-12-2007 Nghị quyết số 264/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách nhà nước của huyện Sơn Hòa năm 2008.
28-12-2007 Nghị quyết số 265/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008.
27-12-2007 Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008.
27-12-2007 Nghị quyết số 48/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2008.
27-12-2007 Nghị quyết số 49/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về Đề án xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2008-2011.
Chuyển tới trang:  /10     Số văn bản mỗi trang: 
33,466,011 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner