"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2015           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 3 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2015 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
27-03-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để tính đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 18-07-2015
09-03-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 18-07-2015
28-01-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định hệ số quy đổi từ thể thành phẩm sang thể nguyên khai đối với các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 08-02-2015
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
33,466,586 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner