"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 9 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2008 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
24-12-2008 Quyết định số 2182/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2009. 08-12-2009
25-09-2008 Quyết định số 1530/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh Phú Yên. 26-08-2013
01-09-2008 Quyết định số 1384/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung một số điều của Quy định mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 26-03-2010
24-07-2008 Quyết định số 1139/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của báo cáo viên pháp luật. 22-01-2014
19-07-2008 Quyết định số 1126/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc miễn thu các loại phí, lệ phí theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. 22-12-2013
10-06-2008 Quyết định số 937/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định Biểu cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh. 03-11-2010
29-04-2008 Quyết định số 715/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 26-03-2010
11-03-2008 Quyết định số 418/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh và mức chi tiếp khách trong nước. 28-10-2010
27-02-2008 Quyết định số 364/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá lâm sản tối thiểu làm căn cứ để xử lý lâm sản tịch thu. 28-09-2009
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
33,693,811 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner