"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 14 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2007 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
31-12-2007 Quyết định số 2553/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2008. 04-01-2008
02-10-2007 Quyết định số 1840/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. 22-01-2014
09-08-2007 Quyết định số 1423/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; Khai thác sử dụng nước mặt; Xả nước thải vào nguồn nước. 27-12-2013
09-08-2007 Quyết định số 1429/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. 19-08-2010
09-08-2007 Quyết định số 1431/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh. 04-01-2013
09-08-2007 Quyết định số 1434/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí địa chính. 19-08-2010
09-08-2007 Quyết định số 1435/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí hộ tịch. 01-01-2008
09-08-2007 Quyết định số 1438/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. 26-12-2011
07-08-2007 Quyết định số 1400/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông cấp tỉnh và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh. 10-01-2010
05-08-2007 Quyết định số 1409/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án thứ tư của Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2007 đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 20-01-2014
03-07-2007 Quyết định số 1149/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 11-02-2010
19-06-2007 Quyết định số 1103/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý. 22-06-2009
17-04-2007 Quyết định số 711/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Qui định thời gian giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 07-02-2013
08-03-2007 Quyết định số 472/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục trong quản lý đất đai và thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 11-11-2010
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
33,742,410 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner