Chỉ thị 04/CT-UBND
Trích yếu: về kiểm tra, đôn đốc việc triển khai tổ chức thực hiện các giải pháp và cơ chế chính sách để phát triển sản xuất kinh doanh, nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực:  Chưa xác định
CQBH:  Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 16-02-2009
Có hiệu lực từ: 16-02-2009
Hiệu lực: Còn hiệu lực
File văn bản gốc:
CT 04
Đăng Công báo:
Số 52 ngày 20-02-2009
(từ trang 52 đến trang 55)
Tổng số trang: 4 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
33,466,351 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner