Kế hoạch 60/KH-UBND
Trích yếu: triển khai thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 22/01/2013 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Lĩnh vực:  Chưa xác định
CQBH:  Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 02-07-2013
Có hiệu lực từ: 02-07-2013
Hiệu lực: Còn hiệu lực
File văn bản gốc:
KH 60 trien khai KHCN
Đăng Công báo:
Số 22 + 23 ngày 23-07-2013
(từ trang 57 đến trang 66)
Tổng số trang: 10 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
32,936,703 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner