Chỉ thị 10/CT-UBND
Trích yếu: về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015
Lĩnh vực:  Kinh tế - Xã hội 
CQBH:  Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 06-07-2012
Có hiệu lực từ: 06-07-2012
Hiệu lực: Còn hiệu lực
File văn bản gốc:
CT 10 xay dung KH KTXH DT NSNN 2013
Đăng Công báo:
Số 20 + 21 ngày 18-07-2012
(từ trang 116 đến trang 136)
Tổng số trang: 21 trang
Trang
33,136,453 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner